ORG 3641, Studieenhet 3, Kapittel 10 - Kommunikasjon i grupper

February 24, 2017

Denne Podcasten tar for seg emnet om Kommunikasjon i grupper, side 70 i studieguiden.

Lengde: XX:XX

 

ORG 3641, Studieenhet 3, Kapittel 11 - Konflikter og kommunikasjon

February 24, 2017

Denne Podcasten tar for seg emnet om Konflikter og kommunikasjon, side 77 i studieguiden.

Lengde: XX:XX

 

ORG 3641, Studieenhet 3, Kapittel 12 - Tverrkulturell kommunikasjon og mangfold

February 24, 2017

Denne Podcasten tar for seg emnet om Tverrkulturell kommunikasjon og mangfold, side 83 i studieguiden.

Lengde: XX:XX

 

ORG 3641, Studieenhet 4, Kapittel 13 - Effektiv endringskommunikasjon i organisasjoner

February 24, 2017

Denne Podcasten tar for seg emnet om Effektiv endringskommunikasjon i organisasjoner, side 91 i studieguiden.

Lengde: XX:XX

 

 

ORG 3641, Studieenhet 4, Kapittel 14 - Den sosiale 2.0-organisasjonen

February 24, 2017

Denne Podcasten tar for seg emnet om Den sosiale 2.0-organisasjonen, side 97 i studieguiden.

Lengde: XX:XX